Търсене на библиотечни материали

НОВИНИ 
13. 10. 2011
Новата версия на софтуера COBISS3 V6.1-00 ще бъде инсталирана 15. 10. 2014 г. (съобщение, прикрепен файл)
21. 04. 2011
В COBISS.Net e създаден 8-милионния запис
Архив на новините

Библиотеки в България

COLIB.BG - Данни за библиотеки в България

Участващи библиотеки